Eu wikipedia

Euroopan unioni – Wikipedia

Euroopan unioni – Wikipedia

Euroopan unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Euroopan unioni. Nimi muilla virallisilla kielillä:.

European Union – Wikipedia

The European Union (EU) is a supranational political and economic union of 27 member states that are located primarily in Europe. … The union has a total area …

.eu – Wikipedia

.eu on Euroopan unionin Internet-maakoodi verkkotunnuksia varten. Tunnus tuli Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein ja Norja) …

Euroopan unionin historia – Wikipedia

Euroopan unionin historia – Wikipedia

Euroopan unionin historia voidaan jakaa kahteen osaan: Euroopan unionia (EU) edeltäneeseen kehitykseen ja varsinaiseen EU:n historiaan.

EU (täsmennyssivu) – Wikipedia

Euraasian unioni, entisten neuvostotasavaltojen ehdotettu poliittinen liitto; Euroopan unioni, eurooppalaisten maiden poliittinen liitto (se on myös sen ISO …

Direktiivi (Euroopan unioni) – Wikipedia

Direktiivi (Euroopan unioni) – Wikipedia

Direktiivi eli EU-direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, …

Euroopan unionin erillisvirastot – Wikipedia

Neljäs virastoryhmä on lähimpänä EU:n politiikan toteuttamista. Niihin kuuluu erilaisia valvontavirastoja, kuten Euroopan lääkevirasto, …

Eurooppa – Wikipedia

Eurooppa – Wikipedia

Talouspoliittisena käsitteenä Euroopalla voidaan tarkoittaa myös Euroopan talousaluetta, johon kuuluvat EU-maiden lisäksi Norja, Islanti, ja Liechtenstein.

Euroopan unionin laajentuminen – Wikipedia

Euroopan unionin laajentuminen – Wikipedia

Euroopan unionin laajentumisella tarkoitetaan uusien jäsenvaltioiden liittymistä Euroopan unioniin (EU). Alkuperäisten Euroopan hiili- ja teräsyhteisön …

Suomen EU-kansanäänestys – Wikipedia

tammikuuta 1995. Suomen EU-kansanäänestys. Tulisiko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen (liittymissopimuksen) mukaisesti?

Keywords: eu wikipedia