Asperger wikipedia

Aspergerin oireyhtymä – Wikipedia

Aspergerin oireyhtymä ilmenee käytännössä hyvin monissa muodoissa henkilön toiminnassa ja tämän vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Aspergerin oireyhtymän ilmeneminen käytännössä – Wikipedia

Aspergerin oireyhtymän historia on merkittävä osa autismin historiaa. Tähän kuuluu autismin poikkeavuuden ymmärtäminen, sen vahvuuksien ja arvostuksen …

Hans Asperger – Wikipedia

Hans Asperger (1906−1980), itävaltalainen lääketieteen tutkija (mahdollinen Aspergerin oireyhtymä); Ludwig van Beethoven (1770−1827), saksalainen säveltäjä ( …

Aspergerin oireyhtymän historia – Wikipedia

Asperger syndrome (AS), also known as Asperger’s, was previously considered a neurodevelopmental disorder characterized by significant difficulties in …

Luettelo tunnetuista autismin kirjon henkilöistä – Wikipedia

Johann Friedrich Karl Asperger (/ˈæspɜːrɡər/, German: [hans ˈʔaspɛɐ̯ɡɐ]; 18 February 1906 – 21 October 1980 was an Austrian psychiatrist.

Asperger syndrome – Wikipedia

… erillisdiagnoosit Aspergerin syndrooma, autistinen häiriö (299.00 Autistic Disorder) ja tarkemmin määrittelemätön laaja-alainen kehityshäiriö (PDD-NOS).

Hans Asperger – Wikipedia

Tietoja Wikipediasta · Vastuuvapaus … psykiatrian tohtori Maria Asperger Felder on todennut, että autistit ovat luotettavia ja äärimmäisen rehellisiä.

Autismikirjon häiriö – Wikipedia

Autismi – Wikipedia

Autismi – Wikipedia

Keywords: asperger wikipedia