Rai kirjautuminen

Etusivu | Vitec Raisoft

5.10.2022 — Raisoft – reaaliaikaista tietoa hoitotyön kaikille tasoille. RAI.

Raisoft – reaaliaikaista tietoa hoitotyön kaikille tasoille. RAI.

Ohjelmisto | Vitec Raisoft

RAIsoft.netin voi käynnistää suoraan Esko-järjestelmästä, jolloin henkilön perustiedot ovat välittömästi RAI-arvion tekijän käytettävissä.

Raisoft – ohjelmistoja ja koulutusta hoidon laadun ja vaikuttavuuden sekä asiakkaan toimintakyvyn arviointiin.

RAI-vertailutietokannat – THL

Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä alavalikko. Ajankohtaista RAI-toiminnasta.

Keski-Suomen RAI-järjestelmä maksutta käytössäsi

Yksityinen palveluntuottaja: Keski-Suomen RAI-järjestelmä maksutta käytössäsi | Keski-Suomen hyvinvointialue

1.9.2022 — Järjestelmää käytetään tällä hetkellä Keski-Suomessa ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä kehitysvammaisten palveluissa.

RAI-järjestelmän käyttö on lakisääteistä ikääntyneiden palveluissa 1.4.2023 alkaen. Keskisuomalainen toimija voi käyttää Keski-Suomen yhteistä RAIsoft.net -ohjelmistoa maksutta.

Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon … – Skhole

Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä | Skhole

RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.

Skhole ja Gerofuture Oy ovat tuottaneet yhdessä Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä -kurssin. Klikkaa ja lue lisää!

RAI-arviointi laadun seurannan välineenä – Humana

RAI-arviointi laadun seurannan välineenä

Humana Asumispalveluissa asiakkaan yksilöllisen, hyvinvointia lisäävän hoidon toteutumista seurataan valtakunnallisen mittarin, RAI:n avulla.

Humana Asumispalveluissa asiakkaan yksilöllisen, hyvinvointia lisäävän hoidon toteutumista seurataan valtakunnallisen mittarin, RAI:n avulla. RAI-arvioinnin piirissä on nyt yli vajaa tuhat asiakasta. Arviointi tehdään asiakkaillemme puolivuosittain ja aina asiakkaan voinnin oleellisesti muuttuessa.

THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli … – Innokylä

| Innokylä

Käyttöönoton vaiheet: Organisoituminen; Orientoituminen; RAI-osaamisen varmistaminen; Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö; RAI-vertailutiedon …

RAI-tiedon laadukas käyttö ihmiskeskeisessä hoidossa

RAI-tiedon laadukas käyttö ihmiskeskeisessä hoidossa – Amia Muistikeskus

Kaksi asiantuntijaorganisaatiota GeroFuture ja Amia Muistikeskus toteuttavat yhteistyössä ainutlaatuisen koulutuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät …

Tarjolla uudenlaista koulutusta sote-alan ammattilaisille! Ihmiskeskeisen toimintamallin käytännön sovellukset sekä RAI-tiedon monipuolinen hyödyntäminen asiakkaan tarpeita vastaavassa, elämänlaatua parantavassa, suunnitelmallisessa hoidossa.

Kymsote | Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen …

Kiire ja akuutti · Terveys · Etsitkö yhteystietoa? · Terveys ja sairaanhoito · Palvelua eri elämäntilanteisiin · Ajankohtaista · Asioi verkossa · Kirjaudu …

Keywords: rai kirjautuminen